Josefin Grände | Föreläsare
15479
page-template-default,page,page-id-15479,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Exempel på några av mina uppdrag:

Jag har varit anlitad som extern expert på Regeringskansliet i Utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03). Denna utredning ledde till en ny nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld som trädde i kraft januari 2017. Läs mer om utredningen här.

 

Jag är regelbundet anlitad av Ersta Sköndals högskola i deras uppdragsutbildningar på området mäns våld mot kvinnor, Trappanutbildningar (Krissamtal med barn som har bevittnat våld, här) och i att leda samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor. Under fyra år har jag varit kursledare för uppdragsutbildningen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 7,5 hp.

 

Jag har under flera år varit anlitad som konsult på Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i deras regeringsuppdrag om metoder för att förebygga och fånga upp sexuell utsatthet och exploatering av barn och unga via Internet. Läs mer om regeringsuppdraget, metodmaterial och utbildningar kring detta här. I uppdraget har jag varit anlitad för framställning av metodmaterial, som föreläsare och under tre år som kursledare för Ungdomsstyrelsens och Umeå Universitets högskoleutbildning Unga, sex och internet,7,5 hp.
I MUCFs regeringsuppdrag om Unga, maskulinitet och våld har jag medverkat som föreläsare på temat maskulinitet och sexuellt våld under två år på en nationell högskoleutbildning i samarbete med Linköpings universitet. Läs mer om regeringsuppdraget och den samlade kunskapen här.

 

Jag har, förutom mina uppdrag i Sverige, även haft internationella uppdrag. Till exempel har jag under 2016 och 2017 anlitats som utbildare av Kvinna till Kvinna för uppdrag i Armenien och på Västbanken.

 

Åren 2009-2015 har jag varit anlitad som huvudföreläsare och kursledare för ett stort antal utbildningar på Länsstyrelsen i Stockholm. Utbildningarna hade under de första åren temat Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och under senare år Våld mot äldre kvinnor. Tusentals medarbetare och chefer från hela länet har deltagit. Läs rapport om en av utbildningarna här.

 

På umo.se, nationell ungdomsmottagning på nätet, har jag skrivit de texter som berör sexuella övergrepp och våldtäkt, våld i nära relationer och sexuella trakasserier. Dessutom är jag anlitad som faktagranskare inom områdena för 1177 1177 Vårdguiden.

Föreläsningar och utbildning

Föreläsningar och utbildning: 

Som föreläsare och utbildare möter jag yrkesverksamma över hela landet. Vanliga målgrupper är socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS, barn- och vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar, elevhälsa, högskolor och rättsväsende.

 

Vanliga teman är: 

  • Våld i nära relationer
  • Våldtäkt och sexuellt våld
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Barn som upplever och utsätts för våld
  • Kris och trauma
  • Föräldraskap och våld
  • Maskulinitet och våld
  • Bemötande och samtal
  • Sekundär traumatisering; hur man som professionell påverkas av att arbeta med våld och trauma

 

Alla föreläsningar innehåller fakta om våldets uttryck och mönster, lagstiftning och forskning på området.
Ett av mina vanligaste uppdrag är utbildning kring våld i nära relationer för socialtjänst och andra yrkesverksamma. Du kan läsa om ett exempel på upplägg för detta här.

 

Jag håller i fördjupningsutbildningar och metodutveckling för yrkesverksamma som arbetar specialiserat med fokus på våld. Teman kan till exempel vara dilemman i arbetet med våld, samtalsmetodik, kris och trauma eller hur man som yrkesverksam påverkas av att möta våld och trauma/ sekundär traumatisering.