Josefin Grände | Josefin Grände
15255
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15255,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

JOSEFIN GRÄNDE

Jag är legitimerad psykoterapeut med med examen från St Lukas. Min specialisering är kris och trauma. Under åren har jag gått ett antal olika utbildningar med fokus på detta. Bland annat är jag certifierad EMDR-terapeut. EMDR, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, är en traumabehandlingsmetod med mycket gott forskningsstöd. Jag har även utbildning i Prolonged Exposure (traumafokuserad kbt), en metod med god evidens. Jag är också utbildad i klinisk hypnos för arbete med komplex traumatisering och dissociativ problematik. Under åren har jag även gått flera vidareutbildningar i affektfokuserad terapi i USA.
Dessutom har jag genomgått handledarutbildning i psykosocialt arbete på Ersta Sköndals högskola.

 

I grunden har jag en magisterexamen i statsvetenskap med fokus på genus, våld och medborgarskap. Min magisteruppsats om varför kvinnor inte polisanmäler våldtäkt har använts i flera sammanhang, bland annat i Sexualbrottsofferutredningen Ju 2004:1.

 

Jag har sedan slutet av 1990-talet arbetat på olika sätt med frågor kring genus, sexualitet, våldtäkt och våld i nära relationer. Jag har arbetat som projektledare för projektet ”Unga kvinnors utsatthet och möjligheter” och i det skyddade boendet för våldsutsatta kvinnor på Alla Kvinnors Hus, Sveriges största kvinnojour. I sex år arbetade jag sedan som samordnare på Team för Våldtagna Kvinnor. Jag har i mitt arbete på Alla Kvinnors Hus och Team för Våldtagna Kvinnor haft samtal med otaliga kvinnor utsatta för våld eller våldtäkt och deras anhöriga. Jag har även arbetat med samtalsgrupper för kvinnor och tjejer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

 

Sedan dess har jag arbetat som sakkunnig utredare med fokus på sexualbrott och våld på Brottsförebyggande rådet, bland annat med ett regeringsuppdrag initierat i sexualbrottsofferutredningen. Jag har även arbetat som utbildningsledare på Operation Kvinnofrid, en myndighetssamverkan i Stockholms län, där jag höll i utbildningar för personal från de olika myndigheterna, bland annat rättsväsende, socialtjänst, frivård, hälso- och sjukvård och elevhälsa.

 

I mitt arbete har jag utbildat och föreläst för allmänhet, yrkesverksamma och politiker över hela Sverige och skrivit ett antal böcker, metodmaterial och skrifter.
I februari 2008 fick jag ta emot Brottsoffermyndighetens utmärkelse för banbrytande brottsofferarbete: Josefin Grände har gett röst åt dem som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Som författare, föreläsare och opinionsbildare förmedlar hon insikter om sexuell integritet och bemötande till dem som möter dessa brottsoffer säger Margareta Bergström, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten i pressmeddelandet.

 

Idag arbetar jag i egen verksamhet. Som psykoterapeut på egen mottagning, som utbildare och föreläsare för yrkesverksamma över hela Sverige och som handledare för personalgrupper som arbetar med våld och trauma.

Mina vanligaste uppdragsgivare är myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Jag gör också konsultuppdrag som expert i referensgrupper och utredningar. Till exempel har jag ingått som extern expert på Regeringskansliet i arbetet med Utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03). Ett arbete som ledde fram till den nationella myndighetsövergripande strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck som trädde i kraft januari 2017.

FÖRFATTARE

Jag har skrivit ett antal böcker, handledningar och metodmaterial.

Här ser du exempel på vad jag har skrivit.