Josefin Grände | Josefin Grände
15255
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15255,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

JOSEFIN GRÄNDE

Jag är legitimerad psykoterapeut med specialisering på kris och trauma. Bland annat är jag certifierad EMDR-terapeut. EMDR, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, är en traumabehandlingsmetod med mycket gott forskningsstöd. Jag har även utbildning i Prolonged Exposure (traumafokuserad kbt) och i klinisk hypnos för arbete med komplex traumatisering och dissociativ problematik. Under åren har jag även gått flera vidareutbildningar i affektfokuserad terapi (AEDP).

Dessutom är jag utbildad handledare och lärare i psykoterapi samt har en  handledarutbildning i psykosocialt arbete.

I grunden har jag en magisterexamen i statsvetenskap med fokus på genus, våld och medborgarskap.

Jag har sedan slutet av 1990-talet arbetat på olika sätt med frågor kring genus, sexualitet, våldtäkt och våld i nära relationer, inom ramen för olika organisationer och myndigheter. En särskilt viktig period, trots att jag redan tidigare arbetade med våldsfrågor, var mitt sex år långa arbete som samordnare på Team för Våldtagna Kvinnor. Sedan dess har just sexuellt våld varit centralt för mig, oavsett vilka andra våldsfrågor som jag rört mig i.  Jag har genom mina arbeten under åren haft samtal med otaliga människor utsatta för våld eller våldtäkt, samt deras anhöriga. Jag har även arbetat med samtalsgrupper för kvinnor och tjejer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Dessutom har jag arbetat strukturellt och strategiskt med våldsfrågor, bland annat som sakkunnig utredare med fokus på sexualbrott och våld på BRÅ, Brottsförebyggande rådet, och som utbildningsledare på Operation Kvinnofrid, en myndighetssamverkan i Stockholms län.

Sedan 2010 arbetar jag i egen verksamhet. Som psykoterapeut på egen mottagning, som utbildare och föreläsare för yrkesverksamma över hela Sverige. En stor del av mitt arbete är också att arbeta i handledning med behandlare och andra personalgrupper som arbetar specialiserat med våld och trauma.

Mina vanligaste uppdragsgivare är myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Jag gör också konsultuppdrag som expert i referensgrupper och utredningar. Till exempel har jag ingått som extern expert på Regeringskansliet i arbetet med Utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03). Ett arbete som ledde fram till vår nationella myndighetsövergripande strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Jag har fått Brottsoffermyndighetens utmärkelse för banbrytande brottsofferarbete: Josefin Grände har gett röst åt dem som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Som författare, föreläsare och opinionsbildare förmedlar hon insikter om sexuell integritet och bemötande till dem som möter dessa brottsoffer säger Margareta Bergström, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten i pressmeddelandet.

FÖRFATTARE

Jag har skrivit ett antal böcker, handledningar och metodmaterial.

Här ser du exempel på vad jag har skrivit.