Kris och trauma | Josefin Grände
15600
page-template-default,page,page-id-15600,page-child,parent-pageid-15257,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

KRIS OCH TRAUMA

Jag har lång erfarenhet av arbete med både unga och vuxna med svåra och traumatiska erfarenheter. Ibland är det tydligt för personen som kommer att en eller flera upplevelser fortfarande ger konsekvenser i livet. Ibland är det svårare för den som kommer att själv bedöma på vilket sätt och i vilken grad man har påverkats.

 

Vanliga reaktioner som beskrivs är mardrömmar, att man bär på smärtsamma minnesbilder som dyker upp i olika sammanhang, att man undviker situationer som påminner om det som har hänt eller att man har svårt att känna tillit till andra.

 

Det kan också handla om nedstämdhet, tomhetskänslor, sömnsvårigheter, relationsproblem, humörsvängningar, problem kring sexualitet eller ångest. Att ha varit med om svåra upplevelser kan skapa negativa tankar om en själv som man kan behöva hjälp med att bryta.

 

I vissa fall när symtom har hållit i sig över tid kan man ha drabbats av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Då är EMDR, se nedan, alternativt traumafokuserad KBT effektiva behandlingsmetoder.

 

Många som kommer till mig har erfarenheter av att någon annan person, ofta någon i ens närhet, har skadat eller kränkt en. Det kan till exempel handla om våld i uppväxten, om sexuella övergrepp, om våldtäkt eller om våld i en parrelation. En del som kommer har svåra upplevelser i samband med att någon annan har utsatts. Barn som växer upp och ser eller hör att ens mamma blir utsatt för våld kan till exempel drabbas av konsekvenser i form av psykisk ohälsa eller relationsproblem.

 

Andra kan ha varit med om en enstaka händelse som fortsätter att påverka ens liv på olika sätt. Det kan till exempel handla om en olycka, ett överfall, ett dödsfall eller en skrämmande eller smärtsam händelse i arbetet.

 

Även om svåra upplevelser och kränkningar kan sätta djupa spår är det viktigt att veta att rätt hjälp ofta leder till att man kan leva ett gott liv. Svåra minnen kan bli just minnen, och behöver inte vara något som påverkar ens tillvaro och vardag.

 

Traumabehandling handlar om att varsamt närma sig sina minnen så att hjärnan får möjlighet att processa och integrera minnena på ett mer hälsosamt sätt. Det kan också handla om att arbeta med att våga närma sig saker i vardagen som man undviker, och att med hjälp av övningar kunna hantera och stabilisera ångest eller svåra känslor.

 

En metod som har visat sig ha mycket god effekt vid arbete med trauma är EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Du kan läsa mer om metoden här. En annan metod med god effekt är traumafokuserad kbt. Utifrån bedömning och efter att ha rådgjort med dig kan EMDR alternativt traumafokuserad kbt ingå som en del av behandlingen om du har svåra upplevelser med dig som du vill ha hjälp att hantera och bearbeta.

Jag är även utbildad i klinisk hypnos och ego state-terapi, metoder som också kan användas som en del av en traumabehandling.

 

Om du inte vill eller har möjlighet att gå i en terapi eller traumabehandling men vill få samtal kring dina upplevelser av våld eller övergrepp finns andra möjligheter, till exempel:

 

Sveriges kvinno- tjej- och ungdomsjourer:

www.unizon.se

www.roks.se

RFSLs brottsofferjour:

www.rfsl.se/brottsoffer

Hopp Stockholm:

www.hoppstockholm.se

Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest

www.rsci.nu

 

I de flesta kommuner finns möjlighet att via socialtjänsten få stödsamtal eller bearbetande samtal när man har utsatts för våld i nära relationer. Där har du också rätt att få hjälp om våld eller övergrepp pågår just nu i ditt liv.

Min psykoterapimottagning finns i Gamla stan i Stockholm.

 

Som alla legitimerade psykoterapeuter arbetar jag under tystnadsplikt.